Διαδικτυακή παρακολούθηση

Εάν βρίσκεστε εκτός Θεσσαλονίκης, εάν υπάρχει δυσκολία στη μετακίνηση ή ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, υπάρχει η δυνατότητα για συστηματική διαιτολογική παρακολούθηση εξ’ αποστάσεως.

Ιδανικά, τα ραντεβού γίνονται διαδικτυακά μέσω Skype ή Viber με τη χρήση της βιντεοκλήσης. Με αυτόν τον τρόπο η επικοινωνία μας είναι άμεση και είναι αντίστοιχη της προσωπικής επαφής του ραντεβού στο γραφείο.

Αρχικά θα σας αποσταλεί μέσω e-mail ή fax ένα ερωτηματολόγιο το οποίο και θα επιστρέψετε συμπληρωμένο. Επιθυμητή είναι η αποστολή πρόσφατων ιατρικών εξετάσεων. Αφού αξιολογηθούν και αναλυθούν όλοι οι παράγοντες, το επόμενο βήμα είναι η σύνταξη ενός εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής το οποίο θα σας αποσταλεί τις επόμενες ημέρες.

Τα ραντεβού γίνονται κατόπιν συνεννόησης σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που σας εξυπηρετεί, ενώ η αποστολή των διαιτολογίων και του υπόλοιπου ενημερωτικού υλικού γίνεται μέσω email ή fax.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικτυακής παρακολούθησης, το κόστος και τον τρόπο πληρωμής ή για οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση και τον τρόπο χρήσης των προγραμμάτων, επικοινωνήστε μαζί μου.

Για όσους ενδιαφέρονται για διαιτολογική παρακολούθηση εξ’ αποστάσεως αλλά δεν διαθέτουν internet ή κάμερα για βιντεοκλήση, υπάρχει η δυνατότητα τηλεφωνικής παρακολούθησης και αποστολής του διαιτολογίου και του υπόλοιπου έντυπου υλικού μέσω fax.