Εταιρική υποστήριξη

Παρέχεται επιστημονική τεκμηρίωση και συμβουλευτική σε επαγγελματίες στα πλαίσια της βελτίωσης της επιχείρησης τους.

Αναλυτικότερα​

  • Σύνταξη μενού εστιατορίων και μονάδων μαζικής εστίασης, καθώς και βελτίωση των ήδη υπαρχόντων
  • Θρεπτική και θερμιδική ανάλυση συνταγών και προϊόντων διατροφής
  • Σύνταξη ειδικών μενού
  • Επιστημονικά εμπεριστατωένος σχολιασμός σχετικά με την θρεπτικότητα των συνταγών και τα οφέλη τους στην υγεία
  • Διοργάνωση σεμιναρίων διατροφής και εκπαίδευση εργαζομένων εταιριών στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης